شرط رایگان ویژه
مسابقات گرند اسلم تنیس
و ای تی پی ۱۰۰۰
 • حداقل واریز: ۲۵۰.۰۰۰  تومان
 • حداقل ضریب:
 • حداکثر ضریب برگه شرط: ۱۰
 • سقف شرط رایگان: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • تنها شرط‌های پیش از شروع بازی
 • تمامی مبلغ شرط رایگان می بایست در یک برگه شرط استفاده شود. 
 • شرط تکی و مولتی قابل قبول است. 
 • مبلغ شرط رایگان می بایست طی ۲۴ ساعت پس از اعمال استفاده گردد، در غیر اینصورت تمامی بردهای حاصل از این
  بونوس کنسل خواهد شد. 
 • تنها یک بار در روز می توانید این شرط رایگان را دریافت کنید. 
 • شرط های فروخته شده (جزئی و کلی) قابل قبول نخواهند بود. 
 • تنها مبلغ سود حاصل از این شرط رایگان به حساب کاربری اضافه خواهد شد (مبلغ برد – مبلغ شرط رایگان= سود) 
 • در صورت برگشت یا کنسل شدن شرط ثبت شده توسط این شرط رایگان، مبلغ بونوس نیز کنسل شده و بازگشت داده
  aنخواهد شد.
 • در صورت نقض قوانین و مقررات، کانن بت حق لغو جایزه از حساب کاربری را برای خود محفوظ می دارد.  
 • کانن بت حق تغییر یا لغو این بونوس را در هر زمان برای خود محفوظ میدارد.  
 • این بونوس تابع قوانین جامع بونوس قوانین جامع بونوس